Helse

Svimmelhet er en vanlig helseplager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til.

Balansesystemet er avhengig av balansesentrene i hjernen, synet, balanseorganene i det indre øret, bevegelsesapparatet og nervesystemet som forbinder dem alle. Svimmelhet oppstår når hjernen oppfatter informasjonen den får fra de ulike sansene som motstridende.

Vanlige symptomer
Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil, ustø, opplever en gyngende følelse eller følelsen av å skjene når man går. Mange føler seg ør i hodet og det svartner for øynene.
Vertigo er en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller én selv roterer; en karusell-lignende følelse. Andre opplever en kraftig gyngende følelse.

Årsaker til svimmelhet
Svimmelhet er et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. Fra ufarlige til alvorlige. Er man usikker på årsaken, bør dette undersøkes.

Balansesentrene i hjernen: Her registreres og samordnes all informasjonen fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer, og får tilstrekkelig og korrekt informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt.

Synssansen: Er svært viktig for balansen. Det merker du godt dersom du forsøker å holde balansen med lukkede øyne eller i mørket.

Balanseorganene i øret: Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernen.

De vanligste problemene her er:

Krystallsyke, eller Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en tilstand som rammer labyrinten i det indre øret. Den beste hypotesen om årsaken til krystallsyke, er at det har løsnet små krystaller (otolitter) inne i labyrinten som deretter har forvillet seg inn i labyrintens bueganger og forårsaker irritasjon og feilsignaler herifra. Krystallsyke karakteriseres av kortvarig karusell liknende svimmelhetsanfall (vertigo) og påfølgende kvalme. Anfallet kommer gjerne i forbindelse med at man beveger hodet i bestemte stillinger, eller ved stillingsendring som når man legger seg ned eller reiser seg opp.

Betennelse / virus på balansenerven (Vestibularisnevritt). Kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra f.eks. hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante, og ikke så avhengig av hode- eller kroppsposisjon. Slik irritasjon i balansenerven vil oftest gi kraftig svimmelhet i 1-3 dager og gradvis forsvinne av seg selv etter 3-8 uker. I noen tilfeller vil disse symptomene være plagsomme over lengre perioder. Hurtig undersøkelse og diagnose kan gi muligheter for bruk av medisiner i samråd med fastlege eller øre-nese-hals spesialist.

Mèniéres sykdom: Symptomene kommer i anfall av timers til dagers varighet med kraftig svimmelhet, øresus og hørselstap som øker i forbindelse med anfallet. Hørselen vil ofte helt eller delvis komme tilbake etter anfallet, men med økende antall anfall vil sjansen for permanent hørselstap gradvis øke.

Sanseinformasjon fra hud, muskler og ledd: Små følenerver i ledd, muskler og sener registrerer bevegelse og posisjon i alle deler av kroppen, og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til balansesenteret i hjernen.

Nakken: Irriterte ledd i nakken eller stramme nakkemuskler kan gi nedsatt presisjon i koordineringen mellom syn, hørsel og hodebevegelser. Dette kan gi en følelse av sjøgange, «tregt syn», og en diffus sliten/ullen følelse i hodet. I tillegg er gjerne pasienten klar over at nakken er stiv eller vond og hodepine er også svært hyppig rapportert.

Andre årsaker til svimmelhet:

  • Stress, uro og angsttilstander
  • Bivirkninger til medikamenter
  • Sykdommer i nervesystemet
  • Sirkulasjonsproblemer
  • Stoffskiftesykdommer

Utredning og behandling av svimmelhet

En fysioterapeut vil kunne gi en grundig undersøkelse, og behandling dersom det er indikasjon for det. Valg av behandling vil variere ut fra årsak til svimmelheten.

 

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Bli medlem hos TRÆ:N!

Bli medlem


© Copyright 2016. Designed & developed by